Dekgeld 2018


Gruyter's Bruno Mars          € 300,-
Major                                        € 350,-
Hattrick Zack                         € 300,-
Heihoeve's Berlin                € 300,-
Hattrick Voque                      € 325,-
Gruyter's Memphis              € 275,-Diepvries

Noordhof’s Surprise           € 350,-
Berkzicht Ferrie                    € 300,-
Hattrick Xavier                       € 300,-


Genoemde bedragen zijn exclusief btw. en overige kosten (zie dekvoorwaarden).

Dekvoorwaarden

 • Stal het Gruyter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

 • Merries verblijven en worden geïnsemineerd voor rekening en risico van de merriehouder.

 • Merries worden zo nodig door een gespecialiseerde dierenarts voor gynaecologisch onderzoek behandeld. De gemaakte kosten worden door de dierenarts rechtstreeks gefactureerd aan de merriehouder.

 • Bij guste merrie het jaar er op 20% reductie op een dekking.

 • Bij verzending of inseminatie aanhuis reken we €50 extra op het dekgeld. De verzendkosten worden doorberekend. Bij inseminatie aan huis boven de 50km wordt er kilometervergoeding in rekening gebracht.

 • Bij inseminatie of bij aflevering van uw merrie op ons station moeten de gegevens van zowel merrie als eigenaar doorgeven worden (kopie stamboekbewijs).

 • Bij gust dient de merrie eigenaar dit voor 1 oktober kenbaar te maken, door middel van een dierenartsverklaring.

 • Stallingskosten voor een merrie zonder veulen bedragen €6,- per dag.

 • Stallingskosten voor een merrie met veulen bedragen €7,- per dag.

 • Voor merries die alleen in de wei lopen wordt  €2,50 per dag berekend.

 • Stallingskosten bij ophalen merrie direct contant betalen.

 • Na het dekken de merries gelieve binnen 2 dagen op te halen in het hoofdseizoen (april, mei, juni en juli).

 • Dek tarieven voor meerdere merries van één eigenaar op aanvraag.

 • Stal het Gruyter verkoopt zowel drachtregelingen als losse rietjes diepvriessperma, in beide gevallen is er geen gust regeling van toepassing. Wel is het mogelijk om in dat zelfde jaar uw merrie te laten insemineren door een andere hengst van ons station. 

 • Bij de drachtregeling moeten de overgebleven en gebruikte rietjes diepvriessperma ten alle tijden worden teruggestuurd.

 • Diepvriessperma begeleiding kan zowel door de door ons aangewezen dierenarts als de dierenarts van de merriehouder plaats vinden

 • Verzendkosten van het diepvriessperma komen op rekening van de merriehouder.

 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, stamboekafdrachten, stalling, verzendkosten en dierenartskosten.